ಮುಖಪುಟ » ಎಲ್ಲಾ ಗೊರಕೆ » ಮುಖ್ಯ ಗೊರಕೆ ಕಾರಣಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಗೊರಕೆ ಕಾರಣಗಳು

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆಫ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಗೊರಕೆ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಗೊರಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷರು ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಇದು ವಯಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು ಯಾರು. ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ತಡೆಯುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮಂದಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಶೋಧಕರು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಂದಿ ಎಂದು ಗೊರಕೆಯ ಕಾರಣಗಳ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆ.

ಗೊರಕೆ ಕಾರಣಗಳು

ಗೊರಕೆಯ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಾದಾಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗೊರಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು: -
ಬಹಳ ಕಿರುನಾಳಗೆಯ ಅಥವಾ ಮೃದು ಪ್ಲೇಟ್ ಗೊರಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ರಚನೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಾ ಕಾರಣ. ಗಂಟಲು ಕಡೆಗೆ ಮೂಗು ಆರಂಭಿಕ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾಯು ಪ್ರವಾಹದ ಒಂದು ಗೊರಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದಾಗ.

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8fಗೊರಕೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಂಗಾಂಶ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೂಕ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ಗಾಳಿಯ ಗಂಟಲು ಹಾಗು ಗೊರಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದಾಗ. ಗಂಟಲಿನ ವ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಸಿದು ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೊರಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿದ.

ಮೂಗಿನ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂಪಾದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ ಇವೆ airways-. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ವಾಯು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಅಡಚಣೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಗೊರಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ.

-ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ- ಇದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಗಂಟಲಿನ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೃದುವಾದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೊರಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿರ್ಬಂಧದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು.

ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ಗೊರಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಬ್ಬರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಗಂಟಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಅಡಚಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಟಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಡಚಣೆಯು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಟಲಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಟೋನ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಗೊರಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಮಲಗುವ ಆಹಾರ ಒಂದು ಗೊರಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವಳು / ಅವನು ಧೂಳಿನ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಗೊರಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಎಂದು ಹಾಸಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಧೂಳು ಸಂಚಯಗಳು ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಗರವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ snoring.In ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರಿಸುವ ಕಳಪೆ ಮಲಗುವ ಆಹಾರ, ಇದು ಒಂದು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು floppier ಮಾಡುವ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಗೊರಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗೊರಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ!

ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಡೆಯಿರಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ!

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಗೊರಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೃದು ಅಂಗುಳ ಹಾಗು ಮೂಗು ಜಿಗುಟಾದ ಮತ್ತು ವಾಯು ಗೊರಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರವಾನಿಸುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಗಲು. ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಸಹ ಓದಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ
1 ಸ್ಟಾರ್2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್3 ಸ್ಟಾರ್ಸ್4 ಸ್ಟಾರ್ಸ್5 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (1 ಮತಗಳನ್ನು, ಸರಾಸರಿ: 5.00 5 ಔಟ್)
Loading ...

ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ಈ ಸರಳ ನಿಲುಗಡೆ ಗೊರಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!
ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಿರಿ!