ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು: ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಾರಭೂತ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್
ರಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಸಹಾಯ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯರು

ರಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಸಹಾಯ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯರು

ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಟಾಪ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಯು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ರಕ್ತವನ್ನು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಲ್ಯೂಕೆಮಿಯಾವು ...

+ ಓದಿ
0