ಮುಖಪುಟ » juicer
ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು: juicer
ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕಾರಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ

ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕಾರಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ

ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕಾರಕಗಳು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿದವು. ಮೊದಲ ಘಟಕಗಳು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದವು, ಆದರೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯ ...

+ ಓದಿ
1
ಮುಖಪುಟಕ್ಕಾಗಿ Juicer ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು

ಮುಖಪುಟಕ್ಕಾಗಿ Juicer ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು

ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು, ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ತಾಜಾ ರಸವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಖರೀದಿ ...

+ ಓದಿ
1