ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು: ಜಂಟಿ ನೋವು ಪರಿಹಾರ
ಹೇಗೆ ಅವಿಭಕ್ತ ನೋವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು

ಹೇಗೆ ಅವಿಭಕ್ತ ನೋವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು

ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ನೋವಿನ ಮೊಣಕಾಲು palpate. ಶ್ವೇತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಂಟಿ ನೋವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ...

+ ಓದಿ
0