ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು: ಸಾರಭೂತ ತೈಲವು ಡಿಫ್ಯೂಸರ್
ನೆತ್ತಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ OTC ಕ್ಯೂರ್

ನೆತ್ತಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ OTC ಕ್ಯೂರ್

ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಡಾ. ಗುಡ್ ಓವರ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಸ್ ನಂತರ ಸುವಾಸನೆಯ ಒಂದು ಸುವಾಸಿತ ರೂಪವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಂಪತಿ ಹನಿಗಳು ಕೇವಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

+ ಓದಿ
0