ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರು ಆಡಿಯೊ ಸಬ್ ವೂಫರ್ಸ್ 2019 - ಟಾಪ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

ನೀವು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಬ್ ವೂಫರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Each car features a different landscape. It isn’t unusual to discover cars which have already been named with their own own owners. It will not make any difference what sort may be the way to radically increase the play list of your commute. It is even more widespread to own a whole auto tailored in line with this operator’s particular passions, particularly in the region of vehicle electronics, as an example, auto audio such as auto stereo , automobile stereo and automobile speakers or even possibly an auto iPod and auto GPS.

ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಶಬ್ದಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ಅವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಉಪ-ವೂಫರ್ನಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರ ಕುರಿತು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ.

Whatever They Told You About Car Audio Subwoofers Is Dead Wrong…And Here’s Why

Has been built to acquire non and continue being musical. You might believe specific 8 in. You’re getting to maybe not be aware of just how much punch this sub packs although sub-woofer does not create plenty of bass! These sub woofers have a tendency to simply take up very little area within your automobile but offer no alternate options for customization and wo build the ideal bass output possible. If you’re watching out for an even more streamlined subwoofer, then I also advise that you have a look in my own post onto the sub-woofers. You wont discount or ought not necessarily select the subwoofer as it does not automatically indicate that it is going to create good superior sound, with the bass . While many people strive for a moderately driven subwoofer to bring a little bass to their music, a few individuals want the full neighbourhood.

A Staltring Fact about Car Audio Subwoofers Uncovered

Home sub-woofers sold individually consist of cross over circuitry to help integration to an process. Sub-woofers can alter in proportion, an average of in.. With all these things at heart, you want in order to receive yourself a subwoofer that will endure longer or 10 many years to you! Active subwoofers feature an incorporated amplifier. With this specific sort of a pick out there, also it could be challenging to pinpoint which are the best subwoofers for your motor vehicle. You will rather never get a subwoofer to the car with lots of of power, but doesn’t seem interior of one’s trunk.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಬ್ ವೂಫರ್ಸ್


Decide how much distance you’re eager to give up and earn a choice in regard to what sub-woofer you would like. Don’t forget the sub woofers desire a amplifier. A wonderful allaround sub-woofer has to be able to generate bass without needing a lot of strength from the amplifier that is costly. If you prefer to purchase an subwoofer, look of CarAudioNow Powered Subwoofers.

Sub woofers will need a enclosure to build these reduced frequencies effoltressly. Wiring sub woofers ought to be no battle in the event you have proper diagrams that are handy. Sub-woofers for the own car may be complicated as there are many trusted and popular speaker manufacturers, along with many wattages for your own speakers. There you may discover. Considering that these sorts of subwoofers utilize a technology that is different, the number is distinct. If you would rather something that is even even stronger compared to the range of other sub-woofers in the market, then you’re going to desire to decide on the line that is W7.

Subwoofers are speakers made to take care of extra-low frequencies which write the’ bass’ . When adding a whole lot of bass into their own own stereo system sub woofers are best. To start, it has really a subwoofer which permits it to suit from the trunks that are smallest.

15 Subwoofers In case you’re browsing for ear discomfort bass then you definitely are inside the class. They are designed to augment the low frequency selection of loudspeakers covering higher frequency bands. Free atmosphere sub-woofers look like an automobile audio technology which not just a large amount of folks take advantage of. Should you prefer to downsize out of the 12-inch or 10-inch sub-woofer or wish to try some thing which is tricky to see available out, the JL Audio 8W7 can be just a wonderful place.

ಕಾರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಬ್ ವೂಫರ್ಸ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಾಳಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಬ್ ವೂಫರ್ ಆವರಣವು ಶಬ್ದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಟ್ಟಡ ಆವರಣ!

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ
1 ಸ್ಟಾರ್2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್3 ಸ್ಟಾರ್ಸ್4 ಸ್ಟಾರ್ಸ್5 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (1 ಮತಗಳನ್ನು, ಸರಾಸರಿ: 5.00 5 ಔಟ್)
Loading ...

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ