ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು: ಅರೋಮಾಥೆರಪಿ
ನೆತ್ತಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ

ನೆತ್ತಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ

ಈ ರೀತಿಯ ತೈಲ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಲೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು; ಅರೋಮಾಥೆರಪಿ ಗಳು ...

+ ಓದಿ
0